Zapisz się

Zapisz się na wybrany kurs!

Zapis dzieci:

Dane rodzica / opiekuna dzieci / grupy dzieci (przedszkolanka, nauczyciel).

Zapis na szkolenia firmowe:

Z uwagi na fakt , że nasza kadra posiada uprawnienia trenerskie przeprowadzamy również szkolenia skierowane do klientów biznesowych i instytucjonalnych. Oferujemy szeroki wachlarz warsztatów. Proponujemy przedsiębiorstwom takie zajęcia, które będą dostosowane do ich potrzeb.

Rozwój pracownika jest bardzo istotny dla przedsiębiorstwa. Umiejętność wyciągania szybkich wniosków, podejmowania trafnych decyzji oraz perfekcyjna znajomość języka obcego wpływa na skuteczność realizowania celów i misji firmy.

Dane osoby organizującej szkolenie dla pracowników (przełożony, właściciel firmy).

Zapis online

Zapisz się!

Powrót do Strony Głównej

zapisz się