Kurs koncentracji i zapamiętywania dla dzieci i młodzieży

W Szkole „Prymus” dbamy, by pod okiem najlepszych trenerów dziecko z łatwością opanowało strategię mistrzowskiego zapamiętywania, z dodatkowym nastawieniem na umiejętność koncentracji uwagi, kształcenie języków obcych i koncentrację.

KURS 4-miesięczny

Program kursu zapewnia praktyczne zajęcia związane z kształceniem technik
i systemów pamięciowych (m.in. zakładki osobiste, zakładki obrazkowe, mapy myśli, pałac pamięci, metoda haków pamięciowych, Główny System Pamięciowy, technika słów zastępczych, łańcuchowa metoda zapamiętywania). Modyfikacje systemów oraz nauka integralnych i autorskich systemów koncentracji, z wykorzystaniem technik manualnych, technik komputerowych, z użyciem przykładów i zastosowań.

Trening szczególnie polecany dzieciom i młodzieży szkolnej.

Trening szczególnie polecany już od 7 roku życia, w celu zwiększenia sprawności mózgu, polepszenia koncentracji, z nastawieniem na rozwój i nowe, ciekawe doświadczenia.

————— ————————-

Realizowane w ramach kursu moduły:

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA ( 16-32 godzin lekcyjnych)
Zajęcia mają charakter treningu zawierającego szereg ćwiczeń usprawniających pamięć i koncentrację. Dzieci poznają wiele technik pamięciowych i trenują je w oparciu o informacje zaczerpnięte z programu szkolnego. Zapamiętują wiele przydatnych w dalszym toku nauki danych w sposób nie tylko łatwy, ale przede wszystkim trwały (m.in. województwa, daty historyczne, wysokości gór, dopływy rzek, zapamiętywanie zasad ortografii, słówka z języków obcych).

Doskonalą swoją zdolność koncentracji dzięki zabawom sprawnościowym, łamigłówkom i ćwiczeniom gimnastykującym umysł realizowanym za pomocą specjalnie zaprojektowanych w tym celów systemów komputerowych, które wizualizują obiekty i  ciekawy sposób skupiają uwagę mózgu na zapamiętywaniu i koncentracji.

Jest to również doskonały trening twórczego myślenia. Z kolei dzięki opanowanej w tym module metodzie zapamiętywania liczb, dzieci są w stanie efektywnie przyswoić informacje wymagające w tradycyjnym podejściu żmudnego pamięciowego uczenia.

pamięć wzrokowaKONCENTRACJA AUTOPREZENTACJA LOGICZNE MYŚLENIE (16-32 godzin lekcyjnych)
Poza treningiem technik pamięciowych poznanych w poprzednich modułach w tej części dzieci uczą się, jak skutecznie i efektownie zaprezentować swoją wiedzę. Uczymy również, jak pokonać strach przed wystąpieniami.

Lekcje z koncentracji uwagi i pamięci realizowane są na przemian wg. planu i potrzeb dziecka, z nastawieniem na rozwój Jego indywidualnych predyspozycji i analizę potrzeb. Pierwsza godzina lekcyjna to nauka koncentracji, kolejna to nauka zapamiętywania.

W ramach kursu będą także przedstawione elementy szybkiego czytania.

Autorskie metody koncentracji uwagi ucznia:

 • Metoda słuchania ciszy
 • Metoda wyciszenia mięśni
 • Metoda Kartka, oko, ręka
 • Metoda wyciszenia przeponą
 • Metoda wyciszania myśli na obiekcie
 • Metoda rzuconych kości
 • Metoda leniwych ósemek
 • Metoda szybkich skojarzeń
 • Metoda liczenia na wstecznego z przeplotem
 • Metoda wizualizacji i koncentracji  „walizka”
 • Metoda wędrującej muchy
 • Metoda wizualizacji obrazów ze słuchu
 • Trening słuchania
 • Metoda koordynacji i koncentracji „Ręka, ucho, nos”
 • Metoda frazowa szybkiego wyszukiwania informacji

Koszt miesięczny za kurs różni w się, w zależności od liczby słuchaczy i wynosi odpowiednio:

 • System indywidualny (max 1-3 osób w grupie) – godzina lekcyjna 60 zł (1 raz w tygodniu = 480 zł/mies. – 16 godzin lekcyjnych), 50 zł (2 razy w tygodniu = 800 zł/mies. – 32 godziny lekcyjne), w zależności od dostępności terminów *
 • System mini grupy (max 4-5 osób w grupie) – godzina lekcyjna 45 zł (1 raz w tygodniu = 360 zł/mies.- 16 godzin lekcyjnych), 40 zł (2 razy w tygodniu = 640 zł/mies.- 32 godziny lekcyjne), w zależności od dostępności terminów *
 • System pracy grupowej (max 6-8 osób w grupie) – godzina lekcyjna 35 zł (1 raz w tygodniu = 280 zł/mies.- 16 godzin lekcyjnych), 30 zł / godz (2 razy w tygodniu = 480 zł/mies.- 32 godziny lekcyjne), w zależności od dostępności terminów *

Podczas zajęć w mikrogrupie , a często także w małych grupach, istnieje możliwość indywidualnego podejścia do problemów i wyzwań, z którymi dziecko lub osoba młoda boryka się na zajęciach szkolnych, np. wykorzystanie na warsztatach materiału, którego dziecko się aktualnie uczy, z czym ma trudności lub które rodzic uważa za istotne w procesie rozwoju.